رییس کل بیمه مرکزی امروز در سومین همایش پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی صنعت بیمه گفت : ارعایت استانداردهای IFRS صورت های مالی بیمه گران را شفاف می کند.خبرگزاری صدا و سیما