رییس کل بیمه مرکزی گفت : پیشنهاد تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعى در مراحل نهایى تصویب در مجلس قرار دارد.خبرگزاری صدا و سیما