رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه کاهش ضریب جینی به ۳۴ صدم درصد، از لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما