معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: در دوران پسابرجام، فضای مناسبی برای جهش فناوری در صنعت نفت فراهم شده است و وزارت نفت در این زمینه، نقشی تاریخی ایفا می‎کند.خبرگزاری صدا و سیما