معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی سمات هفته پیش بیش از ۱۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد و۴۴۴ میلیون ریال انواع سود به ۴۰۳۷ سرمایه گذار پرداخت کرد.خبرگزاری صدا و سیما