چه کسانی از مصرف بیشتر دارو توسط مردم سود می برند/ تبلیغات ۲۰میلیارد تومانی شرکت داروسازی که برخی مدیران وزارت بهداشت سهامدار آن هستند! +سندمنبع:تابناک