وزیر اقتصادی دولت دوازدهم از صدور مجوز نقل و انتقال اوراق خزانه در بازار ثانویه از هفته آینده خبر داد و گفت : به طور حتم تعامل با سیستم بانکی اثار مثبت خود را در بورس خواهد داشت.خبرگزاری صدا و سیما