کسب و کارهای نوپا با توجه به شناسایی نیاز جامعه وارد دنیایی مجازی شده اند.خبرگزاری صدا و سیما