در این روزها که نداشتن سرمایه دغدغه ای برای صاحبان مشاغل نوپاست، برخی با ایده های نو و با رویکرد تولید با کیفیت و صادرات محور هم اشتغالزایی می کنند و هم درآمد قابل توجهی دارند.خبرگزاری صدا و سیما