کارشناس اقتصادی، رونق کسب و کار را از مهمترین اولویت‌های کاری دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی برشمرد و گفت: دستکم ۶۰۰ متغییر و محدودیت در فضای کسب و کار کشور وجود دارد.خبرگزاری صدا و سیما