February 22,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

افتتاحیه چهار پروژه توسط مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور

افتتاحیه ۴ پروژه اشتغالزایی در سفر مدیر عامل صندوق کارآفرینی کشور جلسه با مسولین شهرستان و نماینده مردم در مجلس در هتل سوم شعبان.
مشروح خبر: با حضور مدیر عامل صندوق کارآفرینی کشور چهار پروژه کشاورزی در دزفول افتتاح شد