February 24,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

ضیافت افطاری ساده با دست‌های مهربانی

به گزارش “دزفول امروز“، شب گذشته در آغازین شب از لیالی قدر ایستگاه ضیافت افطاری ساده در خیابان شریعتی دزفول برقرار گردید.