February 22,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

فریاد مردم دزفول هیمنه استکبار را شکست

دزفول امروز: مردم دزفول با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس و فریادهایشان هیمنه ی استکبار را شکستند.

تصاویر: محمد کفشیری- دزفول امروز