January 17,2018 | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

میزگرد #دزفول_امروزی با رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت

به گزارش “دزفول امروز”، چهارمین میزگرد صمیمانه ی دزفول امروزی با مسئولین شهرستان دزفول با حضور مهراب عبدالهی رییس اداره ی صنعت، معدن و تجارت این شهرستان در محل دفتر پایگاه خبری تحلیلی دزفول امروز برگزار شد.

عبدالهی در این نشست به سوالات مردمی در حوزه ی صنعت، معدن و تجارت که توسط خبرنگاران دزفول امروز از وی پرسیده شد پاسخ گفت.

در پایان برنامه کارت خبرنگاری افتخاری پایگاه خبری تحلیلی دزفول امروز به رییس اداره ی صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول اهدا گردید.

همچنین قاب عکس زیبای فرمان امیرالمومنین امام علی (ع) به مسئولین توسط خبرنگاران ما به عبدالهی تقدیم شد.

عکس یادگاری رییس اداره ی صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی دزفول امروز پایان بخش این برنامه ی صمیمانه بود.

مشروح گفتگوی خبرنگاران دزفول امروز را با  رییس اداره ی صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول در بخش های خبری بعدی می خوانید.

تصاویری از این برنامه را در ادامه ی گزارش حاضر مشاهده می کنید.