February 23,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

به گزارش “دزفول امروز“، نشست خبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرستان دزفول با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ی شمال خوزستان در ستاد مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

یوسف پریدار در این نشست به ارائه ی گزارشی در خصوص عملکرد این دانشکده و برنامه های پیش روی آن پرداخت.

وی همچنین توضیحاتی در زمینه ی همکاری این دانشگاه با ستاد بحران شهرستان دزفول در کنترل حادثه ی نشت گاز کلر و درمان ۵۰۰ بیمار مسموم آن ارائه داد.

تقدیر از خبرنگاران رسانه های شهرستان های دزفول، شوش و گتوند پایان بخش این نشست خبری بود.

تصاویر اختصاصی خبرنگار دزفول امروز از نشست یاد شده را در پایان این گزارش می بینید.